19 thg 4, 2014

Tagged Under: , , , ,

Sự chờ đợi và trân trọng

By: Hoa Dang Nguyen On: 18:17
  • Chia sẽ ›


  • The longer you wait for something, the more you appreciate it when you get it, because anything worth having is definitely worth waiting for.

    Bạn càng chờ đợi điều gì đó thì càng trân trọng nó khi nhận được, bởi vì bất cứ điều gì có giá trị đều chắc chắn đáng để chờ đợi.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét