31 thg 5, 2014

Tagged Under: , ,

Sự lập dị và tình yêu

By: Hoa Dang Nguyen On: 11:50
  • Chia sẽ ›

  • Chúng ta đều hơi lập dị và cuộc đời cũng hơi lập dị, và khi chúng ta tìm được người mà sự lập dị tương thích với ta, ta đến với họ và hòa nhập vào sự lập dị chung và gọi đó là tình yêu.

    We are all a little weird and life’s a little weird, and when we find someone whose weirdness is compatible with ours, we join up with them and fall in mutual weirdness and call it love.
    Dr Seuss

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét