30 thg 5, 2014

Tagged Under:

Tình yêu và hạnh phúc

By: Hoa Dang Nguyen On: 16:28
 • Chia sẽ ›
 • Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.

  Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.
  ​ -- ​
  Robert A Heinlein

  0 nhận xét:

  Đăng nhận xét