18 thg 6, 2014

Tagged Under:

Coi công việc như trò chơi nhập vai

By: Hoa Dang Nguyen On: 20:24
  • Chia sẽ ›
  • ​Khi ta coi công việc của mình như một trò chơi nhập vai, thoải mái làm những công việc hằng ngày như đang cố gắng đua cấp làm mạnh thêm nhân vật, bạn sẽ yêu công việc và không chán.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét