6 thg 6, 2014

Tagged Under:

Sự chuyển hóa của tình yêu

By: Hoa Dang Nguyen On: 16:56
  • Chia sẽ ›
  • Tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ người này sang người khác, dạng này sang dạng khác.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét